POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal PENRAM SA, amb CIF: A59121830 informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per PENRAM SA.

 

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de PENRAM SA amb C / REGAS 10-12 – 08006 – BARCELONA – BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

 

L’Usuari que envia la informació a PENRAM SA és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant PENRAM SA de qualsevol responsabilitat referent a això.

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

PENRAM SA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

 

Es exonera PENRAM SA de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PENRAM SA sempre que procedeixi de fonts alienes a PENRAM SA.

 

 

Cessió de dades a tercers.

 

PENRAM SA no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

 

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a C/ REGAS 10-12 08006 BARCELONA BARCELONA, o al correu electrònic: info@hregas.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

Acceptació i Consentiment.

 

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (PENRAM SA), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals .

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

PENRAM SA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, PENRAM SA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica